BERNINI, Gian Lorenzo 1620 Charity with four children (detail)

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1610  Bust of Giovan Battista Santoni
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1660  Standing Angel with Scroll
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  Charity with four children (detail)572of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  David (detail)1
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1640  Bust of Cardinal Armand de Richelieu