BERNINI, Gian Lorenzo 1650 Fountain of the Four Rivers2

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  David
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1650  The River Nile from the Fountain of the Four Rivers
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1650  Fountain of the Four Rivers2598of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1630  Bust of Pope Urban VIII
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1610  Paul V