BERNINI, Gian Lorenzo 1640 The Ecstasy of Saint Therese1

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1670  Tomb of Pope Alexander (Chigi) VII
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1610  Aeneas, Anchises, and Ascanius
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1640  The Ecstasy of Saint Therese1624of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1650  Emperor Constantine
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1640  Madonna with Child (detail)