White 27

  • Black 18
  • White 32
  • White 2711of 68
  • Black 13
  • White 38