White 40

  • Black 20
  • White 31
  • White 4026of 68
  • White 24
  • White 35